Pogosta vprašaja

Prikaži / Skrij vse

fold faq

Tečaj CPP imam opravljen v drugi avtošoli. Ali lahko vozim pri vas?

Lahko. Pri nas ti priznamo drugje opravljen CPP in morebitne ure vožnje. S seboj je potrebno prinesti kartonček in zdravniško spričevalo.

fold faq

Koliko časa velja zdravniško spričevalo?

Tri leta oz. manj, če je tako ocenil zdravnik in to zapisal na spričevalu.

fold faq

Kdaj lahko začnem z vožnjo?

Ko dosežeš predpisano starost (za avto je to 17 in pol let) in imaš opravljene občinske pole CPP (zdravniško spričevalo, RK, tečaj CPP).

fold faq

Koliko časa veljajo občinski testi?

Občinskim testom se pravilno reče izpit iz teorije pred komisijo izpitnega centra. Veljajo tri leta.

fold faq

Ali lahko sam izberem inštruktorja?

Da.

fold faq

Koliko moram biti star-a, da začnem opravljati izpit za vožnjo s spremljevalcem?

16 let.

fold faq

Kje lahko opravim izpit iz prve pomoči?

Tečaj in izpit organizira območna enota organizacije Rdečega Križa. Izpit opravljate na območnih enotah Rdečega križa. Tečaj in izpit se lahko opravlja pred katerokoli komisijo območne organizacije Rdečega križa v Republiki Sloveniji.

fold faq

Ali lahko vozim brez opravljenega izpita iz prve pomoči?

Ne! Prva pomoč je pogoj za opravljanje občinskih pol CPP in brez občinskih pol se ne da začeti z vožnjo.

fold faq

Kje lahko opravim zdravniški pregled?

Zdravstveni pregled lahko opravite v pooblaščeni zdravstveni organizaciji oziroma pri pooblaščenem zasebnem zdravniku, ki je usposobljen za opravljanje takih pregledov. Vsekakor pa v ambulantah Medicine dela, prometa in športa.

fold faq

Kako do vozniškega dovoljenja?

ZDRAVNIŠKI PREGLED - zdravstveni dom
Zdravniški pregled za kategorije A, B, C, D in E opravite pri specialistu medicine dela in športa. Za kategorije F, G in H pa vam potrdilo izda vaš osebni zdravnik.
Potrebni dokumenti: osebni dokument in zdravstvena kartica

TEORETIČNI DEL – cestno prometni predpisi (CPP) v avto šoli
Teoretični del - tečaj CPP traja 20 šolskih ur, od tega je obvezna 80% udeležba na tečaju.
Potrebni dokumenti: osebni dokument in zdravniško spričevalo.

PRVA POMOČ (PP) – organizacija Rdečega križa
Za prvo pomoč organiziramo tečaje, ki niso obvezni vendar priporočljivi. Obvezen pa je opravljen izpit, ki ga organizira Rdeči križ. Če imate opravljeno min. srednjo zdravstveno šolo Vam ni potrebno opravljati izpita iz PP.
Potrebni dokumenti: osebni dokument

TEORETIČNI DEL – izpitni center
Vozniški izpit lahko opravljate pri katerem koli izpitnem centru v Republiki Sloveniji. Od avgusta 2007 je možno teorijo oziroma praktični del opravljati pri različnih izpitnih centrih.
Potrebni dokumenti za teoretični del: osebni dokument, zdravniško spričevalo, evidenčni karton vožnje, potrdilo za rdeči križ, plačilo (gotovina ali plačilna kartica) cca 30€

PRAKTIČNI DEL - izpitni center
Praktični del obsega 20 urni program učnih vaj iz vožnje. Priporočeno je tudi opravljanje ocenjevalne vožnje oz. t.i. "društveni izpit", ki je preslikava izpitne vožnje na izpitnem centru. Po opravljenem usposbaljanju se prijavite na izpitno vožnjo, t.i. " glavna vožnja" na izpitnem centru.
Potrebni dokumenti: osebni dokument, zdravniško spričevalo, opravljena prva pomoč in teoretični del na izpitnem centru ter evidenčni karton vožnje.(gotovina ali plačilna kartica) cca 15€

DVIG VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA - upravna enota (UE)
Potrebni dokumenti: osebni dokument, zdravniško spričevalo, potrdilo o opravljenem izpitu, slika, stari izpit (če ga imate), plačilo (gotovina ali plačilna kartica) cca 20€

Vir: www.as-amtk.si/kako-do-izpita

fold faq

Komu je namenjeno dodatno usposabljanje za varno vožnjo?

Ponovno opravljanje vozniškega izpita oz. programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo se mora udeležiti oseba, ki ji je izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja na podlagi kazenskih točk, ki niso bile izrečene zaradi prekrškov vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi in jo v program napoti sodišče po opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu v primeru odložitve izvrševanja prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, skladno z zakonom, ki ureja prekrške.

Aktualno

22.01.2023 19:39

TEČAJ CPP (cestno-prometnih predpisov) za A1, A2, A in B kategorije..

Šola vožnje Benko, obvešča vse kandidate, da se...

Preberi več...

05.02.2021 14:01

GOLF 8.. Tehnični podatki..

PROSTORNINA,  KUBIKI:  1.5 ...

Preberi več...

05.08.2019 21:12

IZPIT ZA MOTOR.. A1, A2 in A- kategorije..

Motoristi in vsi, ki bi to radi postali.. ...

Preberi več...

24.10.2012 21:48

Darilni bon

Darilni bon šole vožnje BENKO! Prava ideja za...

Preberi več...

31.08.2012 20:00

Vadba varne vožnje (TVV-trening varne vožnje)

Kandidati, kateri opravijo vozniški izpit, morajo...

Preberi več...